طراحی مفهومی لوگو آکادمی توسعه فناوری اطلاعات رایانش مشهد

انتخاب فونت  Gill Sans MT Regular لوگو آکادمی رایانش

همیشه  انتخاب فونت ها در طراحی لوگو سازمان یا هر کسب و کاری نشان دهنده قالب ساختار رفتاری آن سازمان هستند. فونتی که دارای شکستگی های زیادی است گاها نشان دهنده سازمانی دارای چهارچوب های سفت و سخت می باشد و بلعکس. اما واضح است که برنامه نویسی و امور رایانه دارای قواعد خاص خود و گاه محیط های چارچوب داری هستند اما در سازمان رایانش با وجود همه این چارچوب ها انعطاف هم(در سفارشات،تعاملات،رفتارها و...) به مقدار قابل توجهی وجود دارد که در فونت انتخاب شده ی طراحی لوگو آکادمی رایانش به خوبی این مهم مشهود می باشد.

دلیل انتخاب نماد ها در طراحی لوگو آکادمی رایانش

چند نماد خاص در دنیا بعنوان آکادمی شناخته می شود، یکی از این نماد ها کلاه فارغ التحصیلی است. اما بقدری زیاد بکار برده شده و کلیشه ای است که استفاده نکردن از آن بهتر بود. به همین جهتاز نماد پر کاربرد، اصیل و فاخر قلم را در طراحی لوگو آکادمی رایانش مشهد استفاده نموده ایم.

ایجاد یک چارچوب که نشانگر ذهن افراد و دنیای پیرامون آنها است و استفاده بخش کوچکی از نام رایانش به معنای: "علم و دانش آکادمی رایانش بزرگتر از تصور ذهنی افراد است" اشاره به ناتوانی گنجاندن آب دریا در ظرف دارد. ظریف گرافیک با طراحی لوگو آکادمی رایانش تمام تلاش خود را نموده تا طرحی نو در اندازد و ایده های خلاقانه را در طراحی لوگو تخصصی به این مجموعه ارائه نماید.

طراحی خلاقانه لوگو در ظریف گرافیک آکادمی رایانش

طراحی لوگو تخصصی در مشهد تهران آکادمی رایانش

طراحی لوگو آکادمی رایانش در ظریف گرافیک مشهد

ثبت نظر
CAPTCHA