بسته بندی صابون سی سخت -کهکیلویه و بویر احمد

طراحی بسته بندی صابون سی سخت فرآوری شده از روغن شتر مرغ و عصاره زعفران -کهکیلویه و بویر احمد-نمایی از دریاچه کوه گل سی سخت در این تصویر به همراه شترمرغ مشهود است

طراحی بسته بندی صابون شترمرغ

ثبت نظر
CAPTCHA