طراحی بسته بندی زعفران آوین _جعبه مادر

طرحی که در زیر مشاهده می کنید برای بسته بندیهای پاکتی زعفران آوین طراحی شده است

که این بسته بندی ها را می توانید در لینکهای زیر مشاهده نمائید:

طراحی زعفران پاکتی آوین (طرح مینیاتوری)

 

طراحی زعفران پاکتی آوین (طرح زرین)

طراحی بسته بندی زعفران در مشهد

طراحی اختصاصی بسته بندی زعفران

طراحی-بسته-بندی-زعفران-در-ظریف-گرافیک

ثبت نظر
CAPTCHA