طراحی لوگو شرکت خدمات پولی برکت_افغانستان

برای طراحی لوگو شرکت خدمات پولی برکت باید به ویژگی های مهم فعالیت مجموعه همچون خدمات ارزان، سریع و مطمئن در زمینه تبادلات ارزی و حواله ها در بازار خارجی و داخلی و فرهنگ افغانستان توجه می شد. از این رو در ابتدا بر آن بودیم تا طراحی لوگو را به زبان بین المللی داشته باشیم تا برای مخاطبین دیگر کشور ها قابل تشخیص باشد و به سبک و علایق جامعه افغانستان قرابت داشته باشد. که در زیر به شرح کامل بخش های مختلف لوگو و المان ها پرداخته ایم:
1.  حرف اختصاری b به نشان نام برند
2.  المان زمان و سرعت
3.  فلش رو به پایین در کنار زمان تداعی کننده کاهش هزینه های خدمات در سریع ترین زمان ممکن
4.  الگوی بیضی شکل اطراف b که مرز و چهار چوب مشخصی را برای لوگو ایجاد کرده است، به نشان تبادلات ارزی بین المللی است که در تمام دنیا نمادی آشنا و شناخته شده است. همچنین المانی از امنیت در تبادلات جهانی محسوب می شود.
5.  فعالیت کسب و کار به گونه ای است که با واحد های پول رایج جهانی سر و کار دارد با این حال المانی هایی از دلار را به دو شکل $ و شمایی از آن ارائه نمودیم تا مفاهیم به راحتی به مخاطب قابل انتقال باشد.

طراحی خلاقانه لوگو صرافی برکت افغانستان در مششهد با ظریف گرافیکطراحی لوگو صرافی و ارزهای بین المللی در مشهد با ظریف گرافیکطراحی لوگو صرافی و جواهراتطراحی خلاقانه لوگو صرافی های بین المللی افغانستاد در ظریف گرافیکطراحی حرفه ای لوگو خلاقانه برکت افغانستان صرافیطراحی تخصصی لوگو صرافی در مشهد با ظریف گرافیک برکت افغانستانطراحی حرفه ای لوگو ارزهای دیجیتالی و بین المللی در ظریف گرافیکطراحی حرفه ای لوگو صرافی و تبادلات بین المللی در مشهد با ظریف گرافیکطراحی لوگو صرافی و تبادلات ارزی بین المللی در مشهد با ظریف گرافیک

ثبت نظر
CAPTCHA